Силабуси Архітектура та містобудування

ОПП Архітектура та містобудування

Обов’язкові дисципліни

ОК.1 Історія України

ОК.2  Іноземна мова 

ОК.3 Фізичне виховання

ОК.4 Вища математика

ОК.5 Основи академічного письма

ОК.6  Філософія

ОК.7 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК.8 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК.9 Громадянська освіта

ОК.10 Основи композиції, моделювання та макетування

ОК.11 Нарисна геометрія, теорія тіней та перспективи

ОК12 Історія мистецтва, архітектури та містобудування

ОК.13 Рисунок, живопис, скульптура

ОК.14 Основи архітектурного проєктування

ОК.15 Архітектурне матеріалознавство

ОК.16 Архітектурні конструкції

ОК.17 Інженерно-будівельна та комп’ютерна графіка (ArchiCAD, AutoCAD)

ОК.18 Архітектурне проєктування

ОК.19 Основи теорії і споруд

ОК.20 Теорія і методологія архітектурного проєктування

ОК.21 Інженерне обладнання будівель іспоруд

ОК.22 Основи містобудування та урбаністика

ОК.23 Інженерна підготовка теріторій та благоустрій населених місць

ОК.24 Технологія та організація будівельного виробництва

ОК.25 Реконструкція та реставрація будівель і споруд

ОК.26 Обмірна практика

ОК.27 Живописно-ознайомча практика

ОК.28 Виробнича (будівельна) практика

ОК.29 Проєктна (переддипломна) практика

ОК.30 Підготовка випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові дисципліни

ВБ.3.1 САПР в архітектурному проєктуванні (SketchUp)

ВБ.3.2 Архітектурний рисунок та основи скетчингу

ВБ.4 BIM-технології в архітектурному проєктуванні (REVIT, ALLPLAN)

ВБ.5 Електротехніка в будівництві

ВБ.6 Сучасна архітектура

ВБ.7 Стилістика дизайну: історія, теорія, практика

ВБ.8 Історія зарубіжного та українського мистецтва

ВБ.9 Архітектурно-будівельна фізика і кліматологія

ВБ.10 Основи архітектурної акустики і світлотехніки

ВБ11 Основи інженерної геодезії

ВБ.12 Геоінформаційні системи і технології

ВБ.13 Комп’ютерні технології візуалізації в архітектуному проєктуванні (3DsMax, V-Ray, Corona)

ВБ.14 Монументальне та декоративно-прикладне мистецтво

Вб.15 Графічні матеріали та види графіки

ВБ.16 Залізобетонні та кам’яні конструкції

ВБ.17 Формоутворення в архітектурі та дизайні

ВБ.18 Проєктування безбар’єрного простору

ВБ.19 Ландшафтний дизайн

ВБ.20 Сучасні напрями в дизайні середовища

ВБ.21 Інтер’єр та обладнання

ВБ.22 Соціологічні дослідження міста

ВБ.23 Культурологічні дослідження міста

ВБ.24 Урбоекологія

ВБ.25 Конструкції промислових будівель

ВБ.26 Основи проєктування сакральних будівель

ВБ.27 Основи і фундаменти

ВБ.28 Конструкції великопрогонових будівель та споруд

ВБ.29  Сучасне мистецтво і дизайн: компаративні аспекти

ВБ.30  Колористика міста

ВБ.31 Синтез мистецтв

ВБ.32 Ціноутворення у будівництві

ВБ.33 Економіка будівництва

ВБ.34 Управління проєктами 

ВБ.35 Законодавча база містобудівної діяльності

ВБ.36 Регіональні особливості архітектури та мистецтва Полісся

ВБ.37 Пам’ятко-охоронна діяльність