Наукова робота студентів

Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі / 18-19 березня 2021р

ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ

Білявська П. Г., здобувач вищої освіти, гр. АМ-191

Науковий керівник: Завацький С. В., к. ф.-м. н., доцент Національний університет «Чернігівська політехніка»

 

РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ – НОВИЙ ТРЕНД В ОДЯЗІ ТА ДИЗАЙНІ

Болгарська Є. В., здобувач вищої освіти гр. ДС-201

Здор К. О., здобувач вищої освіти гр. ДС-201

Бублікова В. Г., здобувач вищої освіти гр. БА-191

Науковий керівник: Барбаш М. І., ст. викладач Національний університет «Чернігівська політехніка»

 

ПРОЄКТ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕНОВАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО КІНОТЕАТРУ «ПЕРЕМОГА» В м. ЧЕРНІГОВІ

Савицький О. О., Гетьманський В. І., здобувачі вищої освіти, гр.АМ-191

Науковий керівник: Завацький С. В., к. ф.-м. н., доцент Національний університет «Чернігівська політехніка»

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СЕНСОРНОГО САДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Довженко О. В., Юрчук О. С., здобувачі вищої освіти, гр. АМ-191

Науковий керівник: Завацький С. В., к. ф.-м .н., доцент Чернігівський національний технологічний університет

 

КОЛІР РОКУ ВІД PANTONE: ХТО, ЯК І НАВІЩО ОБИРАЄ ОРІЄНТИР ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ ТА ДИЗАЙНЕРІВ

Хоменко А. В., здобувач вищої освіти гр. ДС-201

Прохоренко Д. С., здобувач вищої освіти гр. ДС-201

Корзаченко Н. О., здобувач вищої освіти гр. ДС-201

Артеменко Д. А., здобувач вищої освіти гр. БА-191

Науковий керівник: Барбаш М. І., ст. викладач Національний університет «Чернігівська політехніка»

 

Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених 2020

 

“ІДЕАЛЬНІ БУДИНКИ” ФРІДЕНСРАЙХА ХУНДЕРТВАССЕРА

Білан М. С., студ. гр. АМ-191

Науковий керівник: Савченко О. В., д.т.н., доцент Національний університет «Чернігівська політехніка»

 

ПАРАМЕТРИЧНА АРХІТЕКТУРА – СТИЛЬ МАЙБУТНЬОГО

Білявська П. Г., Гетманський В. І., студ. гр. АМ-191

Науковий керівник: Савченко О. В., д.т.н., доцент Національний університет «Чернігівська політехніка»

 

НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ В ДИЗАЙНІ ТА АРХІТЕКТУРІ

Юрчук О. С., студ. гр. АМ-191

Науковий керівник: Савченко О. В., д.т.н., доцент Національний університет «Чернігівська політехніка»

 

РОЛЬ ЕКОДИЗАЙНУ В ОХОРОНІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дегтяренко О. К., студ. гр. ДС 191

Науковий керівник: Савченко О.В., д.т.н., доцент Національний університет «Чернігівська Політехніка»

 

СУЧАСНІ СТИЛІ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ

Остапенко Ю. П., Маринок А. А., студ. гр. ДС-181

Науковий керівник: Гаврик О. Ю., асистент Національний університет «Чернігівська політехніка