Історія кафедри

Кафедра промислового і цивільного будівництва була створена і почала функціонувати з 01.09.2006 року відповідно до наказу ректора ЧДІЕУ №111. Наказом №112 від 01.09.2006 р. кафедру промислового і цивільного будівництва та кафедру стандартизації і техногенної безпеки реорганізовано у кафедру промислового і цивільного будівництва. Ця дата і вважається днем народження кафедри.

Кафедру очолив кандидат технічних наук Олексій Миколайович Менайлов, який понад 20 років працював головним інженером і директором ВАТ «Облкомуненерго», 5 років заступником голови правління з питань метрології та дефектоскопії.

Менайлов Олексій Миколайович

З 2006 по 2011 роки кафедру очолював Менайлов Олексій Миколайович, к.т.н., доцент. Автор  більш ніж 30 наукових праць.

Кафедра в цей період була випусковою для спеціальностей «Якість, стандартизація та сертифікація» та «Промислове і цивільне будівництво».

В структурі кафедри існувало три секції:

  • секція будівництва, яка здійснювала підготовку бакалаврів з будівництва;
  • секція стандартизації, яка здійснювала підготовку спеціалістів з якості, стандартизації і сертифікації;
  • секція техногенної безпеки, яка здійснювала викладання нормативних дисциплін з безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільної оборони для всіх спеціальностей інституту.

В 2006 році на кафедрі працювало всього 6 штатних викладачів. Це: к.т.н., доцент, завідувач кафедрою Менайлов Олексій Миколайович; к.в.н., доцент Михайлов Леонід Петрович; к.в.н., доцент Свириденко Іван Йосипович; к.т.н., доцент Самосюк Петро Миколайович; старший викладач Романенко Валентина Петрівна; старший викладач Руденко Вікторія Петрівна. За сумісництвом на кафедрі працювали досвідчені фахівці з інших Вузів та підприємств міста.

Склад кафедри в 2008 році, фото з ювілейного альбому з нагоди 5-річчя створення Інженерно-будівельного факультету

В 2010 році створено навчальну лабораторію «Будівельних матеріалів та конструкцій». В 2011 – «Механіки ґрунтів», яка в 2018 реорганізована в навчальну лабораторію «Механіки грунтів, геотехніки та фундаментобудування»;

Завацький Сергій Володимирович

В жовтні 2011 році на посаду завідувача кафедри був призначений кандидат фізико-математичних наук Завацький Сергій Володимирович, який очоював кафедру по 2017 рік.

В цей час активно розвивається наукова робота кафедри, щорічно проводяться наукові конференції та семінари. Створюються два наукові гуртки. Студенти займають призові місця на олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах. За сприяння Чернігівських будівельних компаній створюється нова навчальна лабораторія «Дослідження будівельних матеріалів і конструкцій».

В 2017 році кафедру очолила кандидат технічних наук, доцент  Савченко Олена Віталіївна. Яка в 2018 році успішно захистила докторську дисертацію зі спеціальності  01.02.04 – механіка деформівного тіла, тема дисертації: «Моделі і методи оптимізації деформівних дисипативних конструкцій з композиційних матеріалів при динамічних навантаженнях».

Савченко Олена Віталіївна, д.т.н., доцент. Автор більш ніж 80 наукових праць. В 1985 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю архітектура, кваліфікація: архітектор зі спеціалізацією “містобудування”.

Під керівництвом Олени Віталіївни було створено умови для відкриття нової спеціальності на кафедрі – дизайн середовища. Створено лабораторію дизайну.

В жовтні 2018 року відбувся захист кандидатської дисертації ст. викладача кафедри Корзаченка Миколи Миколайовича (студент першого набору) в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Савченко Олена Віталіївна

В 2020 році кафедру промислового та цивільного будівництва перейменовано на кафедру архітектури да дизайну середовища та доручено підготовку фахівців зі спеіальності архітектура та містобудування.