Загальні відомості

Кафедра архітектури та дизайну середовища з вересня 2020 року є правоприємницею кафедри промислового і цивільного будівництва, яка була створена в 2006 році як підрозділ інженерно – будівельного факультету.

Кафедра архітектури та дизайну середовища є структурним підрозділом національного університету «Чернігівська політехніка», яка здійснює підготовку за трьома спеціальностями

191 – Архітектура та містобудування. Освітня прогама – “Архітектура та містобудування”. Перший (бакалаврський) рівень.

022 – Дизайн. Освітня програма – “Дизайн середовища”. Перший (бакалаврський) рівень.

022 – Дизайн. Освітня програма – “Дизайн візуальних комунікацій”. Другий (магістерський) рівень.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 1 доктора наук, 5 кандидатів наук, 3 старших викладача та  7 викладачів.

Завідувачка кафедрою, професорка Савченко Олена Віталіївна заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного.

Старший викладач Павленко Володимир Володимирович – Народний архітектор України, Заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури. За великі досягнення у професійній діяльності нагороджений орденом «За заслуги», має подяку Прем’єр-міністра України.

Доцент Завацький Сергій Володимирович – відмінник освіти України.

Старша викладачка Морозова Ганна Олександрівна – член спілки художників України

Доцент Ароян Артур Саргісович -член Національної спілки фотохудожників України .

Викладач Посьмашна Людмила Митрофанівна – член спілки дизайнерів України.

Кафедра забезпечує навчальний процес із дисциплін професійного спрямування, які закріплені за кафедрою, і відповідає за якість їх викладання, забезпечення програмних результатів навчання і формування компетентностей у здобувачів вищої освіти.

Контакти

Проспект Л. Лук’яненка, кімната 217, корпус 1
м.Чернігів, 14035

E-mail: [email protected]

https://goo.gl/maps/bUrAMhU6Q8ByKFbm8