Акредитація ОПП 191 Архітектура та містобудування

1 Освітньо- професійна програма   першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування, галузь знань 19 Архітектура та містобудування, кваліфікація  – бакалавр з архітектури та містобудуваня

Відомості про гаранта освітньої програми

Освітньо-професійні програми, навчальні плани

ОПП 2019 р.

Навчальний план 2019 р.

ОПП 2020 р.

Навчальний план 2020 р.

ОПП 2019 р. зі змінами 2021 р.

Навчальний план 2019 зі змінами 2021 р.

ОПП 2020 зі змінами 2022 р.

Навчальний план 2020 зі змінами 2022 р.

Угоди з підприємствами

Угода про співпрацю з ПП “Будпласт-2”

Договір про співпрацю з Черігівською обласною організацією національна спілка архітекторів

Договір про співпрацю з Науково-вишукувальним архітектурним проєктним інститутом “Інтерархпроєкт”

Угода про проведення практики з ПП фірма “Майстерня архітектора Травки В.А.”

Договір пр співробітництво з ПП фірма “Майстерня архітектора Травки В.А.”

Угода про співпрацю з Національним університетом “Львівська політехніка”

Договір про співробітництво з ПП “АРДІКА”

Угода на проведення практики з ПП “АРДІКА”

 

Опитування 

 

 

Методичні вказівки

Методичні вказівки до самостійної робрти з дисципліни “Основи проєктнгої графіки”

Методичні вказівки до виконання КП з дисципліни “Основи проєктування”

Методичні вказівки до виконання КП з дисципліни “Основи проєктної графіки”

Методички до виконання КП “Теорія і методологія дизайн – проєктування інтер’єру”

Методичні вказівки до виконання КП з дисципліни “Архітектурне проєктування”

Методичні вказівки до виконання ВКРБ

Методичні вказівки  до виконання програми проєктної (переддипломної) практики (ОК31)

Витяги з протоколів засідання кафедри

Витяг з протоколу №6 від 22.01.21 р.

Витяг з протоколу  №7 від 19.02.21 р

Витяг з протоколу  №9 від 21.04. 21 р.

Витяг з протоколу  №12 від 14.06. 21 р.

Витяг з протоколу №6 від 23.12.21р.