Стажування

Савченко О.В.

Тема підвищення кваліфікації (стажування) «Формування системи забезпечення якості вищої освіти та вдосконалення шляхів підвищення професійних знань, умінь і компетенцій у сфері архітектури та містобудування, будівництва та цивільної інженерії та дизайну середовища / Formation of the quality assurance system of higher education and of ways of increasing professional knowledge, skills and competences in the fields of architecture and urban planning, construction and engineering and environment design». Найменування суб’єкта підвищення кваліфікації, де здійснювалось підвищення кваліфікації (стажування) Politechnika Poznańska (Poznan University of Technology). Строк підвищення кваліфікації (стажування) від «06» березня 2023 року до “18” березня 2023 року. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС 90 годин (3 кредитів ECTS).

Collegium Civitas (Варшава, Республіка Польща). Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland». Сертифікат № 20/2021 від 30.07.2021;

Університет Інформатики (WSInf), Лодзь, Польща. Стажування з 14.03.2016 р. по 20.03.2016 р. Тема стажування: “Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”, Диплом від 20.03.2016 р., WSInf, Fundacja CEASC;

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн”.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071839-21 від 13 листопада 2021 р.

Куявський університет у Влоцлавеку. Науково-педагогічне стажування Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва. м. Влоцлавек, Республіка Польща 6 вересня – 17 жовтня 2021 року. 6 кредитів ЄКТС (180 годин). Тема поданих до друку тез “Параметризм та оптимальне проєктування в архітектурі і дизайні”.

Сертифікат з онлайн-курсу Prometheus “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах” від 27.04.2021 р.

Сертифікат з онлайн-курсу Prometheus “Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг” від 06.10.2019 р.

Certificate of Attainment in Modern Languages, 09.2020 Level B2. Universal Test. ECL Authorized Exam Centre.

Гаврик О.Ю

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн” з 16.09.2021. Наказ № 247 від 07.09.2021 р. про зарахування педагогічних та науково-педагогічних працівників НУ “Чернігівська політехніка” на курси підвищення кваліфікації. Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS).

Пономаревська О.І.

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн” з 16.09.2021. Наказ № 247 від 07.09.2021 р. про зарахування педагогічних та науково-педагогічних працівників НУ “Чернігівська політехніка” на курси підвищення кваліфікації. Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS).

– Свідоцтво про підвищення кваліфікації 18СПК36756251/000858 №692 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва “Інновації в музейній справі” – (75 год./ 2,5 кредитів ECTS), 2018 рік

– Свідоцтво про підвищення кваліфікації – серія/номер – 12СС-022141142/027851 № 1410 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва “Експертиза творів образотворчого мистецтва” -72 год./ 2.4 кредити ECTS , 2017 рік.

– Сертифікат про практичне навчання та участь у семінарі «Проблематика використання авторських прав у діяльності музеїв» 29-30 жовтня 2018 року.

– Свідоцтво № К27-767751 про підвищення кваліфікації:   «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне навчання» (тривалість 10 годин/0.33 кредиту ЄКТС) – ТОВ «На Урок» (ЄДРПОУ 41991148) – 14.032020 р.;

– Свідоцтво № К52-767751 про підвищення кваліфікації:   «Інклюзивна освіта: досвід упровадження в сучасних умовах”  за напрямами «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія» , “Робота закладу освіти” (тривалість 10 годин/0.33 кредиту ЄКТС) – ТОВ «На Урок» (ЄДРПОУ 41991148) – 09.06.2021 р.;

Павленко В.В.

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022»Дизайн» з 16.09.2021. Наказ № 247 від 07.09.2021 р. про зарахування педагогічних та науково0педагогічних працівників НУ “Чернігівська політехніка” на курси підвищення кваліфікації. Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS).

Український державний науково-дослідний  і проектний інститут цивільного сільського будівництва  ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд».м. Київ, довідка № 20 від 01.09.2017р

Морозова Г.О.

. Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022»Дизайн» з 16.09.2021. Наказ № 247 від 07.09.2021 р. про зарахування педагогічних та науково0педагогічних працівників НУ “Чернігівська політехніка” на курси підвищення кваліфікації. Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS).

Харківський національний  педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. Сковородинівська академія молодих вчених. Сертифікат  02125585 № 082/19. Участь у Осінній школі Сковородинівської академії молодих вчених та оволодіння компетенціями з проведення науково-дослідної роботи, 2019 р.

Міністерство освіти і науки. Національна академія педагогічних наук України. Сертифікат учасника V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому процесі» (15год. 0,5 кредита ЄКТС) 2019 р.

Кравцова О.С.

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022»Дизайн» з 16.09.2021. Наказ № 247 від 07.09.2021 р. про зарахування педагогічних та науково0педагогічних працівників НУ “Чернігівська політехніка” на курси підвищення кваліфікації. Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS).

Громадська організація «ЕдКемп Україна». Підвищення кваліфікації педагогічних працівників “Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у “світі після” (13-17 квітня) за напрямами: інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. СЕРТИФІКАТ No oEU 2020/1541 (27 год., 0,9 кредита ЄКТС).

Ітченко Д.М.

Національний університет «Чернігівська політехніка» за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Інноваційні технології навчання: методи та практика», 22.06.2020-26.06.2020 р. Свідоцтво 1 СПК 000023.

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн” з 16.09.2021. Наказ № 247 від 07.09.2021 р. про зарахування педагогічних та науково0педагогічних працівників НУ “Чернігівська політехніка” на курси підвищення кваліфікації. Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS).

Морозов І.М.

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн” з 16.09.2021. Наказ № 247 від 07.09.2021 р. про зарахування педагогічних та науково0педагогічних працівників НУ “Чернігівська політехніка” на курси підвищення кваліфікації. Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS).

Шабардіна Ю.В.

1 International Study Course in Innovation Management. Study Course in Social Entrepreneurship, Study Course in Innovation Management, Study Course in Service Vision Management/ – Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, May 20, 2016.

2    Uczelnia Nauk Społecznych Fundacja Central European Academy «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» Сертифікат 0353.20, 04-25 лютого 2020 року

3 Uczelnia Nauk Społecznych Fundacja Central European Academy Dyplom Ukonczenia podyplomowego kursu szkoleniowego “Szkola przygotowania projektow” Nr 2020/05/610, 29.05.2020 13-29 maja 2020

4 Міжнародне стажування Uczelnia Nauk Społecznych Fundacja Central European Academy Dyplom ukonczenia podyplomowego stazu miedzynarodowego «Miedzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie, zarzadzanie oraz sprawozdawczosc» Nr 2020/08/0936, Marzec-sierpien 2020 r.

5  Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Центр інноваційних освітніх технологій «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» 04 листопада 2019 – 30 травня 2020 рр. Свідоцтво СВ № 02071010 / 00121-20, 01.06.2020р.

6 ГО «Асоціація проектних менеджерів України» Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» Сертифікат 0844.20, липень 2020

7 Києво-Могилянська школа врядування (KMSGov) «Формулювання проблеми для аналізу політики» Сертифікат ЗК/2020/001-0001, 22 вересня – 20 жовтня

8 Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) «Механізми та інструменти співпраці влади і бізнесу для вирішення соціально-економічних проблем», 15-16 червня

9 International professional development program “Management of projects activities in education” Jesuit University Ignatianum in Krakov/ Certification 1.06.2021-28.09.2021

10 Lean Institute Ukraine Lean Green Belt (Lean Global Network) Certificate LGB005125 September 15 – November 15, 2021

11 Київська школа економіки (KSE) «Управління публічними фінансами» 2021 – 2022 рр.

12 Chech University of Life Sciences Prague Summer school on design of the qualitative research proposals for grants funding organized in the framework of the development project «Enhancement of the PhD students potential for qualitative research in Ukraine», October 17-21, 2022, Prague

13 Chech University of Life Sciences Prague Study tour on for the qualitative research proposals for grants funding organized in the framework of the development project «Enhancement of the PhD students potential for qualitative research in Ukraine», October 22-28, 2022, Prague

14 Chech University of Life Sciences Prague Virtual course on the topic: «Design of the Quilitative Research for Grant-Funded Projects» organized in the framework of the development project «Enhancement of the PhD students potential for qualitative research in Ukraine», September, 2022, Prague

15 Cracow University of Economics, Національний університет «Львівська політехніка», Lucerne University of Applied Sciences and Arts «Design thinking training for trainers» organized in the framework of the development project DISCO, 17.11.2022

16 Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»». KROK BUSINESS SCHOOL Онлайн-програма з розвитку креативного мислення та створення інновацій «Create for Ukraine», 1-22.08.2022

17 WAY UP «Graphic designer: launch» Certificate GDZ16381704, 25.07.2022

18 WAY UP «Web designer: the explosive start» Certificate VS48381704, 13.07.2022

19 Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» Курс «Графічний дизайн» Сертифікат СК 24366800/000256-22, 18.09.2022

Посьмашна Л.М.

Цифрові інструменти Googl для освіти ( Сертифікат GDTfE-06-B-08023від 15 січня 2023 р.).

Барбаш М.І.

1. «Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології» Онлайн-семінар в межах ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», 25-26 травня 2023. Застосування  сучасних інноваційних технологій і методик в навчальному процесі та наукових дослідженнях в галузі технологій будівництва, архітектури та дизайну. Сертифікат 2ПК 05460798/000798 (15 годин /0,5 кредиту ЄКТС). Національний університет «Чернігівська політехніка»

2. Стажування на кафедрі загальнотехнічних дисциплін та креслення ННІ професійної освіти та технологій Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 04.2023р.-26.05.2023р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) СС02125674/0009-23 від 26.05.2023(90 годин/3 кредити ЄКТС)

Стажування на кафедрі технологічної освіти та інформатики ННІ професійної освіти та технологій Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 17.04.2023р.-26.05.2023р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) СС 02125674/0008-23 від 26.05.2023 (90 годин/3 кредити ЄКТС)

3. Підвищення кваліфікації на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта. Сертифікат про проходження тесту з цифрової грамотності, систематизованого за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей DigComp.2.1.  Рівень С2 Високий. 21.11.2021

4.  Курс “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах” через платформу масових відкритих онлайн-курсівPrometheus. Сертифікат від04.2021 Автентичність сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d90cdb0ffc614a49bb1b7c4ff75051a5

5. Київський національний університет будівництва і архітектури.Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки.Стажування:04.18 – 16.05.18. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02070909 183-18, (108 год./3,6 кредитів)