Перелік вибіркових дисциплін

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальність 022 «Дизайн»

освітній ступінь «БАКАЛАВР» освітня програма «Дизайн середовища»,  2018 р.

 1 Матеріалознавство в галузі архітектури і дизайну / Будівельне матеріалознавство

2 Пластична анатомія / Спеціальний рисунок

 3 Будівельна механіка / Прикладна механіка 

 4 Будівельна фізика / Основи архітектурної акустики і світлотехніки

 5 Технологія будівельного виробництва / Основи технології будівельних процесів

 6 Планування міст і транспорт / Основи містобудування

 7 Декоративно-прикладне мистецтво / Графічні матеріали та види графіки 

 8 Металеві, залізобетонні та дерев’яні конструкції / Будівельні конструкції

 9 Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру / Етнодизайн / Ландшафтний дизайн 

10 Каліграфія, типографіка, книжкова та станкова графіка / Комп’ютерна анімація / Синтез мистецтв 

11 Історія та теорія образотворчого та візуальних мистецтв / Оформлення виставок, шоу, декорацій / Візуальні комунікації та реклама

12 Основи реставрації та ревіталізації середовища / Сакральне мистецтво. Іконологія / Ергономіка та дизайн меблів / Комерційна та фешн-ілюстрація

13 Практикум з дизайн-проєктування інтер’єру / Практикум з дизайн-проєктування зовнішнього середовища

14 Регіональні особливості архітектури та мистецтва Полісся / Управління проєктами / Історія архітектури та мистецтва Чернігова

 

 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальність 022 «Дизайн»

освітній ступінь «БАКАЛАВР» освітня програма «Дизайн середовища»,  2019 р.

1 Пластична анатомія / Спеціальний рисунок

2 Архітектурний рисунок та основи скетчингу / Сучасні технології в інтер’єрі

3 Архітектурно-будівельна фізика і кліматологія / Основи архітектурної акустики та світлотехніки

 4 Комп’ютерні технології візуалізації в архітектурному проєктуванні (3DsMax, V-Ray Corona) / Монументальне та декоративно-прикладне мистецтво / Графічні матеріали та види графіки

 5 Основи містобудування та урбаністика / Етнодизайн / Геоінформаційні системи і технології

 6 Сучасні напрями в дизайні середовища / Біоніка в архітектурі та дизайні / Інженерно-технологічне забезпечення архітектурно-дизайнерських рішень

 7 Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру / Синтез мистецтв

 8 Ландшафтний дизайн / Проєктування безбар’єрного середовища

 9 Каліграфія, типографіка, книжкова та станкова графіка / Комп’ютерна анімація / Основи цифрової фотографії та відеозйомки

10 Оформлення виставок, шоу, декорацій / Візуальні комунікації і реклама

11 Основи реставрації та ревіталізації середовища / Сакральне мистецтво. Іконологія / Ергономіка та дизайн меблів / Комерційна та фешн-ілюстрація

12 Практикум з дизайн-проєктування інтер’єру / Практикум з дизайн-проєктування зовнішнього середовища

13 Регіональні особливості архітектури та мистецтва Полісся / Управління проєктами / Історія культури та мистецтва Чернігова

 

 

 

галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» 

спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

освітній ступінь «БАКАЛАВР» освітня програма «Архітектура та містобудування»,  2019 р.

 1 Архітектурне матеріалознавство / Будівельне матеріалознавство

 2 САПР в архітектурному проєктуванні / Комп’ютерні технології візуалізації в архітектурному проєктуванні

 3 BIM-технології в архітектурному проєктуванні (REVIT, ALLPLAN) / Моделювання та макетування

 4 Сучасна архітектура / Стилістика дизайну: історія, теорія, практика / Історія зарубіжного та українського мистецтва

 5 Архітектурно-будівельна фізика і кліматологія / Електротехніка в будівництві

 6 Основи інженерної геодезії / Геоінформаційні системи і технології

 7 Комп’ютерні технології візуалізації в архітектурному проєктуванні (3DsMax, V-Ray Corona) / Монументальне та декоративно-прикладне мистецтво / Графічні матеріали та види графіки 

 8 Залізобетонні та кам’яні конструкції / Формоутворення в архітектурі та дизайні

 9 Проєктування безбар’єрного середовища / Ландшафтний дизайн / Сучасні напрями в дизайні середовища / Інтер’єр та обладнання

10 Соціологічні дослідження міста / Культурологічні дослідження міста / Урбоекологія

11 Конструкції промислових будівель / Основи проєктування сакральних будівель / Основи і фундаменти / Конструкціії великопрогонових будівель та споруд

12 Сучасне мистецтво і дизайн: компаративні аспекти / Колористика міста / Синтез мистецтв

13 Ціноутворення у будівництві / Економіка будівництва / Управління проєктами / Законодавча база містобудівної діяльності

14 Регіональні особливості архітектури та мистецтва Полісся / Пам’ятко-охоронна діяльність / Історія архітектури та мистецтва Чернігова