Пономаревська Олена Іванівна

Пономаревська Олена Іванівна

доцент кафедри архітектури та дизайну середовища

кандитат мистецтвознавства

Пономаревська увелич

Освіта

1990 р. Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, спеціальність: російська мова та література, кваліфікація:вчитель російської мови та літератури

2004 р. – аспірантура Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя за спеціальністю історія та теорія культури (№ спеціальності 26.00.01., напрям – мистецтвознавство)

2016 р. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. Кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 теорія та історія культури). Тема дисертації «Народний іконопис Київського та Чернігово-Сіверського Полісся кінця XVIII – XIX століть: релігійно-історичний, соціокультурний і фольклорний аспекти»

Професійний досвід

 

Курси, які викладає:

– Історія мистецтва, архітектури та містобудування

– Стилістика дизайну: історія, теорія, практика

– Теорія мистецтва і дизайну

– Етнодизайн

– Сучасне мистецтво і дизайн: компаративні аспектисне мистецтво

– Інтелектуальна власність та авторське право

Нагороди та відзнаки

Подяка Чернігівської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток культури. Від 5 листопада 2019 року №174-к

Наукові інтереси

Коло інтересів: сучасне мистецтво, український іконопис, живопис і дизайн

Вибрані публікації:

1 Народна ікона ХІХ століття в інтер’єрі дерев’яних храмів Центрального та Лівобережного Полісся/тези / ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УЧАСНОГО ДИЗАЙНУ» иївський національний університет технологій та дизайну 22 квітня 2021 р., Київ, Україна

2 Центри народного іконопису ХІХ ст. українсько-білоруського помежів’я//Днепровский паром: природное единство и историко-культурное взаемодействие белорусско-украинского пограничья: материалы Международной конференции, проведенной 26-27 апреля 2018 г., г.Гомель)/ [отв. ред. В.М.Метлицкая].– Минск: Издательство «Четыре четверти» С. 133-146

3 Нові вектори розвитку музейної справи: проблеми і перспективи)//ART MUSEUM: минуле і сьогодення. Зб. наук. праць./ Чернігів, 2018. – 226-230.

4 Об’єднані мистецтвом – мистецькі осередки в розвитку культури України (до 100-річчя Товариства художників Чернігова)//ART MUSEUM: минуле і сьогодення. Зб. наук. праць./ Чернігів, 2017. – 59-66

5 Пономаревская Е.И. Народная икона в контексте популярной культуры / Е.И.
Пономаревская // Мир науки, культуры и образования. Международный научный периодический журнал / [глав. ред. А.В. Петров].– Горно-Алтайск, №1 (50), 2015.– С. 67-68.

6 Пономаревська О.І. Українська народна ікона ХІХ століття у контексті кітчу / О.І. Пономаревська // Українське мистецтвознавство:матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць. / [гол. ред. Г.Скрипник]. – К.: НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2010. – Вип.10. –С.196–202. Підписано до друку 18.03. 2010 р.

7 Пономаревська О.І. Центри народного іконопису північно-східного Полісся: історико-культурні проблеми визначення / О.І. Пономаревська // Збірник наукових праць Академії
образотворчого мистецтва і архітектури “Українська академія мистецтва:дослідницькі та науково-методичні праці”. / [відпов. ред. А. Чебикін]. – К.:Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2009. – Вип.16. – С.270–279.

8 Пономаревська О.І. До проблеми дефініції та типології українського народного іконопису / О.І. Пономаревська // Збірник наукових праць Академії образотворчого мистецтва і архітектури “Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці”. / [відпов. ред. А. Чебикін].– К.: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2008. – Вип.15. – С.315–324.

 9 Пономаревська О.І. Поліфункціональність народної ікони / О .І. Пономаревська // Збірник наукових праць Академії образотворчого мистецтва і архітектури “Українська академія истецтва: дослідницькі та науково-методичні праці”./ [відпов. ред. А. Чебикін].–К.: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2006. – Вип.13. – С.268–277.

10 Пономаревська О.І. Історико-культурні аспекти побутування народної ікони / О. І.  Пономаревська // Мистецькі обрії: науково-теоретичні праці та публіцистика / [Редкол. І. Д. Брезгін (гол. ред.) та ін.].– К.: Академія мистецтв України, 2006. – Вип. 8–9. – С. 338–343.

Підвищення кваліфікації:

– Свідоцтво про підвищення кваліфікації – серія/номер – 12СС-022141142/027851 № 1410 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва “Експертиза творів образотворчого мистецтва” -72 год./ 2.4 кредити ECTS , 2017 рік

– Свідоцтво про підвищення кваліфікації 18СПК36756251/000858 №692 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва “Інновації в музейній справі” – (75 год./ 2,5 кредитів ECTS), 2018 рік

– Сертифікат про практичне навчання та участь у семінарі «Проблематика використання авторських прав у діяльності музеїв» 29-30 жовтня 2018 року

– Свідоцтво № К27-767751 про підвищення кваліфікації:   «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне навчання» (тривалість 10 годин/0.33 кредиту ЄКТС) – ТОВ «На Урок» (ЄДРПОУ 41991148) – 14.032020 р.

– Свідоцтво № К52-767751 про підвищення кваліфікації:   «Інклюзивна освіта: досвід упровадження в сучасних умовах”  за напрямами «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія» , “Робота закладу освіти” (тривалість 10 годин/0.33 кредиту ЄКТС) – ТОВ «На Урок» (ЄДРПОУ 41991148) – 09.06.2021 р.

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн”.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071836-21 від 13 листопада 2021 р.

Chech University of Life Sciences Prague Study tour on for the qualitative research proposals for grants funding organized in the framework of the development project «Enhancement of the PhD students potential for qualitative research in Ukraine», November 19-26, 2022, Prague