Шабардіна Юлія Володимирівна

Шабардіна Юлія Володимирівна

доцент кафедри архітектури та дизайну середовища

кандитат економічних наук

фото_Шабардина с

Освіта
У 2002 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2006 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Державна служба».

У 2011 році Рішенням спеціалізованої вченої ради Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; Дисертація “Рекреаційний потенціал як складова продуктивних сил регіонального економічного простору”).

У 2015 році присвоєно звання доцента кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління

У 2015 році здобула другу вищу освіту в Університеті соціальних наук (Uczelnia Nauk Społecznych (Poland, Łodz)) за спеціальністю Управління європейськими проєктами в фінансовій перспективі 2021-2027 (Manager projektów europejskich w perspektywie budżetowej 2021-2027”).

Професійний досвід

Херсонський національний технічний університет – ст. викладач кафедри обліку і аудиту (01.09.2005 – 31.08.2007)

Національний університет «Чернігівська політехніка» – доцент кафедри менеджменту та державної служби (15.11.2010 – 30.09.2022)

Czech University of Life Sciences Prague – рroject team member Organization and administration of project Enhancement of The Ph.D. Students Potential for Qualitative Research in Ukraine (06.09.2022-31.10.2022)

Національний університет «Чернігівська політехніка» – доцент кафедри архітектури та дизайну середовища (01.10.2022 – по теперішній час)

Курси, які викладає:

 • Візуальні комунікації і реклама;
 • Дизайн-мислення у вищій школі;
 • Методологія дизайн-мислення та підхід lean;
 • Інструменти фасилітації та психологія споживача;
 • Урбоекологія;
 • Бренд, брендинг і айдентика;
 • Економіка будівництва;
 • Управління проєктами;
 • Системи візуальної інформації у формуванні середовища.

Нагороди та відзнаки

2020 рік (березень) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, ініціативність нагороджена грамотою ректора НУ «Чернігівська політехніка»

2021 рік (грудень) Переможець конкурсу стартапів НУ «Чернігівська політехніка» Диплом ІІ ступеня «Startup – way to success»

2022 рік (грудень) Переможець  українсько-канадського конкурсу інноваційних освітніх проєктів

Наукові інтереси

Урбоекологія, креативні методи навчання, управління проєктами, концепція Lean, Start up

Вибрані публікації:

 1. Шабардіна Ю.В. Розвиток рекреаційної сфери Чернігівської області в рамках єврорегіону „Дніпро” / Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету «Економічні науки». Серія „Регіональна економіка”.– – Ч. 4, № 5(17). –  С. 224 – 233.
 2. Шабардіна Ю.В. Аспекти конкурентоспромож-ності рекреаційної сфери (на прикладі Чернігівської області) / Збірник наукових праць Житомирського державного університету імені Івана Франка „Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки”, [Електронне наукове фахове видання]. – 2009. – № 2. – Режим доступу до журналу: nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_2/09syvpco.pdf
 3. Шабардіна Ю.В. Роль рекреаційних ресурсів в формуванні рекреаційного потенціалу як складової продуктивних сил регіонального економічного простору / Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія „Економічні науки”. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 43. – С. 185 – 193.
 4. Шабардіна Ю.В. Інституційні засади використання рекреаційного потенціалу / Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету «Економічні науки». Ч. 5, № 7(27). – С. 355 – 360.
 5. Шабардіна Ю.В. Раціональність використання потенціалу природно-рекреаційних ресурсів та їх вплив на економіку регіону / Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія „Економічні науки”. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 44. – С. 210 – 216.
 6. Бутко М.П., Шабардіна Ю.В. Методичні аспекти оцінки рекреаційного потенціалу регіону / Агросвіт. – Київ, 2011. – №1. – С. 210 – 217.
 7. Шабардіна Ю.В. Стратегічне управління як інструмент підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу регіону / Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія „Економічні науки”. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 46. – С. 210 – 216.
 8. Шабардіна Ю.В. Регіональні особливості формування рекреаційного потенціалу Чернігівської області / Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 4(54). – С.263 – 271. – (Серія „Економічні науки”).
 9. Шабардіна Ю.В. Місце і значення рекреаційного потенціалу в системі регіонального управління / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2011. – № 4(55). – Т. 2. – С.127 – 134. – (Серія „Економічні науки”).
 10. Шабардіна Ю.В. Оцінка рекреаційної активності як виміру попиту на регіональний рекреаційний продукт / Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління: зб. наук. праць – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011. – № 04(012). – С.91 – 95. – (Серія 1 „Економіка”).
 11. Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія  / під заг. ред. М.П. Бутка [М.П. Бутко, Н.В. Іванова, Л.Д. Оліфіренко, Т.В. Пепа , С.В. Повна, О.В. Попело, Ю.В. Шабардіна, Ф.М. Уляненко та ін. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 432 с. – С. 338-349.
 12. Шабардіна Ю.В. Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного потенціалу регіону / Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – № 2(74). – С.126 – 133. (Серія „Економічні науки”).
 13. Шабардіна Ю.В. Теоретико-організаційні засади європейських інтеграційних процесів та практичні аспекти їх реалізації в Україні / Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. – Херсон: ХДУ, 2014. – Вип. 8. Частина 7. – С. 180-185. (Серія «Економічні науки»).
 14. Шабардіна Ю.В. Екологічна політика Європейського Союзу в контексті посилення інтеграційних процесів в Україні / Глобальні та національні проблеми економіки: зб. – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – Вип. 3. – С. 576-579. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-3-2014
 15. Шабардіна Ю. В., Державна політика у сфері розвитку малого підприємництва / Ю.В. Шабардіна, І.В.   Хоменко    // Економіка    та    держава.    –      №    12.    –  С.89–94. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2019/18.pdf DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.89
 16. Шабардіна Ю.В. Використання природно-ресурсного потенціалу регіонів в умовах децентралізації владних повноважень / Ю.В. Шабардіна // Матеріали XІ міжнародної науково- практичної конференції (17 квітня 2019 року): Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 – 397 с. – С. 118-121.
 17. Шабардіна Ю.В., Коваленко С.В. Аналіз рівня забезпечення інформаційної безпеки в Чернігівській області / Ю.В. Шабардіна, С.В. Коваленко // Удосконалення правових та соціально- економічних механізмів децентралізації регіонів України. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020
 18. Shabardina Yuliia, Kovalenko Svitlana INNOVATIONS AND PROBLEMS OF THE MODERN STAGE OF DIGITAL TRANSFORMATIONS OF THE EDUCATIONAL SPACE OF UKRAINE / Project approach in the didactic process of universities – international dimension : in 4 parts. Part 2. – Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2020. – 217 p. – P. 173-180
 19. Повна С.В., Шабардіна Ю.В. Стратегічні напрями конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору та харчової промисловості в контексті забезпечення сталого розвитку країни в умовах глобалізації / С.В. Повна, Ю.В. Шабардіна // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : Національний університет «Чернігівська політехніка», 2021. – №3(27). – 242 с. – С. 123-131.
 20. Shabardina Y. Lean approach in higher education / Y. Shabardina // Sustainable Development in Wartime Ukraine and the World. Multidisciplinary conference for young researchers/ – Praha, 2022. – 100 p.

 

Навчальна література:

 1. Шабардіна Ю.В. Аналіз конкурентного середовища // Стратегічний менеджмент [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Бутка М.П. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 376 с. – С. 86-135
 2. Шабардіна Ю.В. Ринок інновацій // Менеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. М.П. Бутка. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 496 с. – С. 196-248.
 3. Шабардіна Ю.В. Інвестиційні проекти // Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / за заг. ред. М.П. Бутка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 545 с. – С. 154-204.
 4. Менеджмент для місцевих органів публічної влади: підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 412 с. – С. 35-61.
 5. Шабардіна Ю.В. Регіональні аспекти сталого розвитку територіальних господарських систем // Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підручник / за заг. ред. Бутка М.П. – К. : Центр учбової літератури, 2020. – 431 с. – С. 367-394.

Підвищення кваліфікації:

 • International Study Course in Innovation Management. Study Course in Social Entrepreneurship, Study Course in Innovation Management, Study Course in Service Vision Management/ – Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, May 20, 2016.
 • 2. Uczelnia Nauk Społecznych Fundacja Central European Academy «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» Сертифікат20, 04-25 лютого 2020 року
 • 3. Uczelnia Nauk Społecznych Fundacja Central European Academy Dyplom Ukonczenia podyplomowego kursu szkoleniowego “Szkola przygotowania projektow” Nr 2020/05/610,05.2020 13-29 maja 2020
 • 4. Міжнародне стажування Uczelnia Nauk Społecznych Fundacja Central European Academy Dyplom ukonczenia podyplomowego stazu miedzynarodowego «Miedzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie, zarzadzanie oraz sprawozdawczosc» Nr 2020/08/0936, Marzec-sierpien 2020 r.
 • 5. Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Центр інноваційних освітніх технологій «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» 04 листопада 2019 – 30 травня 2020 рр. Свідоцтво СВ № 02071010 / 00121-20,06.2020р.
 • 6. ГО «Асоціація проектних менеджерів України» Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» Сертифікат20, липень 2020
 • 7. Києво-Могилянська школа врядування (KMSGov) «Формулювання проблеми для аналізу політики» Сертифікат ЗК/2020/001-0001, 22 вересня – 20 жовтня
 • 8. Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) «Механізми та інструменти співпраці влади і бізнесу для вирішення соціально-економічних проблем», 15-16 червня
 • 9. International professional development program “Management of projects activities in education” Jesuit University Ignatianum in Krakov/ Certification 1.06.2021-28.09.2021
 • 10. Lean Institute Ukraine Lean Green Belt (Lean Global Network) Certificate LGB005125 September 15 – November 15, 2021
 • 11. Київська школа економіки (KSE) «Управління публічними фінансами» 2021 – 2022 рр.
 • 12. Chech University of Life Sciences Prague Summer school on design of the qualitative research proposals for grants funding organized in the framework of the development project «Enhancement of the PhD students potential for qualitative research in Ukraine», October 17-21, 2022, Prague
 • 14. Chech University of Life Sciences Prague Study tour on for the qualitative research proposals for grants funding organized in the framework of the development project «Enhancement of the PhD students potential for qualitative research in Ukraine», October 22-28, 2022, Prague
 • 15. Chech University of Life Sciences Prague Virtual course on the topic: «Design of the Quilitative Research for Grant-Funded Projects» organized in the framework of the development project «Enhancement of the PhD students potential for qualitative research in Ukraine», September, 2022, Prague
 • 16. Cracow University of Economics, Національний університет «Львівська політехніка», Lucerne University of Applied Sciences and Arts «Design thinking training for trainers» organized in the framework of the development project DISCO, 17.11.2022
 • Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»». KROK BUSINESS SCHOOL Онлайн-програма з розвитку креативного мислення та створення інновацій «Create for Ukraine», 1-22.08.2022
 • WAY UP «Graphic designer: launch» Certificate GDZ16381704, 25.07.2022
 • WAY UP «Web designer: the explosive start» Certificate VS48381704, 13.07.2022
 • Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» Курс «Графічний дизайн» Сертифікат СК 24366800/000256-22, 18.09.2022

Проєктна діяльність:

 1. Координатор від НУ «Чернігівська політехніка» міжнародного проєкту «Polska dla początkujących i średnio zaawansowanych» 03.01.00-00-W034/18, що був реалізований Jesuit University Ignatianum in Krakow
 2. Координатор чесько-українського проєкту «Посилення потенціалу аспірантів для якісних наукових досліджень в Україні», що фінансується Міністерством закордонних справ Чеської Республіки