Завацький Сергій Володимирович

Завацький Сергій Володимирович

доцент кафедри архітектури та дизайну середовища

кандидат фізико-математичних наук

zavacki

Освіта

1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Тема дисертації: «Дослідження електронних процесів в полярних молекулярних структурах» (Ленінград, 26.12.1990 р.)

Професійний досвід

 • 1974-1978 р.р. – навчання за спеціальністю фізика в Чернігівському педагогічному інституті імені Т.Г. Шевченка (нині Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка);
 • 1978-1980 р.р. – викладач фізики в Чернігівському середньому професійно-технічному училищі №1;
 • 1980-1981 р.р. – молодший науковий співробітник лабораторії рідких кристалів науково-дослідного сектору при Чернігівському педагогічному інституті імені Т.Г. Шевченка;
 • 1981-1984 р.р. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва при Інституті фізики Академії наук УРСР;
 • 1984-1990 р.р. – працював в Чернігівському педагогічному інституті (нині Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) на посадах молодшого наукового співробітника, асистента кафедри методики трудового навчання, старшого викладача кафедри основ матеріалознавства і трудового навчання, суміщаючи викладацьку діяльність з діяльністю заступника декана з культурно-виховної роботи на факультеті загальнотехнічних дисциплін і праці;
 • 1990 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Дослідження електронних процесів в полярних молекулярних кристалах» в Раді при Державному оптичному інституті імені С.І. Вавілова, м. Ленінград (нині Санкт-Петербург), і отримання вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук;
 • 1991 р. – переведення на посаду доцента кафедри основ матеріалознавства і трудового навчання;
 • 1994-2008р.р. – обіймання посади завідувача кафедри педагогіки, психології і методики викладання загальнотехнічних дисциплін (в 1998 році, кафедра перейменована в кафедру педагогіки, психології та методики трудового і професійного навчання).
 • 2009-2011р.р. – доцент кафедри промислового і цивільного будівництва в Чернігівському державному інституті економіки і управління;
 • 2011-2014р.р. – завідувач кафедри промислового і цивільного будівництва інженерно-будівельного факультету ЧДІЕ і У;
 • 2014-2017р.р. – завідувач кафедри промислового і цивільного будівництва інженерно-будівельного факультету Чернігівського національного технологічного університету (нині Національний університет «Чернігівська політехніка»);
 • 2017-2019 р.р. доцент кафедри промислового і цивільного будівництва інженерно-будівельного факультету ЧНТУ;
 • 2019р. – доцент кафедри архітектури та дизайну середовища Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії в Національному університеті «Чернігівська політехніка».

Курси, які викладає:

– Будівельна механіка
– Опір матеріалів
– Залізобетонні та кам’яні конструкції

Нагороди та відзнаки

«ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ», 2001р

2003 р. – Почесна грамота Чернігівської обласної ради

2007 р. – Почесна грамота Академії педагогічних наук

Наукові інтереси

– енергоефективність в будівництві
– проблеми містобудування й збереження історико-архітектурної спадщини

Вибрані публікації:

 1. Завацький С.В., Павленко В.В. Сучасний стан та проблеми експлуатації будівель і споруд житлово-комунального комплексу України / С.В.Завацький, В.В.Павленко. // Second international scientific and practice conference “Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law”. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies. – Chernihiv: CNUT, 2016. – P. 358-361.
 2. Завацький С.В., Сергеєв А.І. Енергоефективність як один з показників якості технологічних процесів та систем управління в будівництві / VІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» Чернігів: ЧНТУ, 26-29 квітня 2016 р. – С. 263-264.
 3. Завацький С.В., Павленко В.В. Щодо концепції містобудівного розвитку м. Чернігова / VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» Чернігів: ЧНТУ, 24-27 квітня 2017 р. Том. 2 – С. 84-85.
 4. Завацький С.В., Сергеєв А.І., Корзаченко М.М. Аналіз проблем забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель / VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» Чернігів: ЧНТУ, 24-27 квітня 2017 р. Том. 2 – С. 90-91.
 5. Завацький С.В., Авраменко Л.М. Організаційно-технологічні методи ресурсо- та енергозбереження у виробництві бетону й залізобетону / VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» Чернігів: ЧНТУ, 24-27 квітня 2017 р. Том. 2 – С. 84-85.
 6. Завацький С.В., Павленко В.В. Град Чернігів: Історія містобудівного розвитку / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018): матеріали тез доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10-12 травня 2018) – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – Т.2. – С.128 – 131.
 7. Павленко В.В, Завацький С.В. Відродження палацового комплексу К.Г. Розумовського в Батурині як архітектурно-історичної спадщини України / ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» Чернігів: ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р. том. 2 – С.141-144.
 8. Завацький С.В., Котельчук Л.С. Природне енергоефективне очищення стічних вод // Science and society. Proceeding of the 10th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing,. Hamilton, Canada.(471 р.). March 15, 2019. Pp. 121-130.
 9. Завацький С.В., Павленко В.В. Містобудівний розвиток Чернігова в історичному аспекті // VII Міжнародна наукова конференція «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: Papers of the 7th International Scientific Conference. May 31, 2019, Stuttgart, Germany. (436 p.) Pp. 381-393.
 10. Павленко В.В, Завацький С.В. Реконструкція цитаделі Батуринської фортеці / Х Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» Чернігів: ЧНТУ, 29 – 30 квітня 2020 р. том. 2 – С.84-86.
 11. Завацький С.В., Морозова Г.О. Проєктування універсального дизайну соціального середовища для дітей з особливими освітніми потребами засобами ландшафтної архітектури. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип.6 (162) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; голов. ред.. М.О. Носко. Чернігів: НУЧК, 2020. С. 54– 59. (Серія Педагогічні науки).
 12. Павленко В., Завацький С., Савченко О. Формування дизайн-середовища історичного центру Батурина засобами монументально-декоративного мистецтва / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 22 квітня 2021 року. – Київ: КНУТД, 2021. – у 2 томах. Том 2. – 389 с. (С. 253-256).
 13. Завацький С. В. Формування технічних компетенцій у майбутніх дизайнерів середовища в процесі вивчення курсу «Будівельна фізика» / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021): Матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – С. 103 – 104.
 14. Павленко В.В, Завацький С.В. Відродження Батуринського палацово-паркового комплексу Кирила Розумовського як архітектурно-історичної спадщини України // Пристосування пам’яток культурної спадщини до сучасного використання з метою їх збереження. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ,21-22 жовтня 2021 р.) / Упоряд. А.Є. Антонюк, редкол.: О.В. Рудник (голова) та ін. – Київ: НЗ «Києво-Печерська лавра», ICCROM України, Видавництво «Фенікс», 2021. – С. 70 – 82.
 15. Завацький С.В, Савицький О.О., Гетьманський В.І. Функціональна реновація приміщень кінотеатру «Перемога» в м. Чернігові / Тези ХХІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі»(м. Чернігів, 19-22 вересня 2021 р.). Упорядники: Микола Савицький, Олег Новомлинець, Владислав Данішевський, Олексій Терещук, Олена Тимошенко. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – С. 161 – 163.
 16. Завацький С. В., Савицький О. О., Гетьманський В. І. Проєктні пропозиції оновлення дизайну інтер’єрів приміщень ревіталізованого кінотеатру «Перемога» в Чернігові / Техніко-технологічний вимір сучасних трансформацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 листопада 2021 року). Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 2021. 33 с.
 17. Завацький С.В., Мальцева А. В. Проект ділянки сенсорного саду для реабілітаційного центру // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 8-9 квітня 2020 р.): збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 93-95.
 18. Завацький С.В., Довженко О.В., Юрчук О.С. Дизайн-проект сенсорного саду для розвитку учнів початкової школи з особливими освітніми потребами / Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково- практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 18- 19 березня 2021 р.) : Збірник тез доповідей. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» 2021. –с. 85 – 88.
 19. Завацький С.В., Білявська П.Г., Особливості ландшафтної архітектури Тростянецького дендропарку / Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково- практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 18- 19 березня 2021 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» 2021. –с. 78 – 81.
 20. Завацький С.В., Пекур І.В. Порівняльний аналіз освітленості навчальних аудиторій засобами комп’ютерного моделювання / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022): матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.): у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – С. 114 – 116.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Гетта В.Г., Завацький С.В., Корзаченко М.М. Будівельна техніка: Навчальний посібник.– Чернігів, ЧДІЕУ, 2014. – 469 с.
 2. Завацький С. В. Дипломне проектування зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»: Методичні вказівки до виконання дипломних проектів студентами всіх форм навчання за спеціальністю 7.06010101 – “Промислове і цивільне будівництво” / Уклад.: С.В. Завацький, Л.С. Котельчук, В.В. Павленко, А.І. Сергеєв, М.М. Корзаченко – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 44 с.
 3. Завацький С.В. Монтаж каркасної промислової будівлі: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / уклад.: С.В. Завацький, Л.С. Котельчук. – Чернігів.: ЧНТУ, 2017. – 40 с.
 4. Завацький С.В. Проектування монолітного залізобетонного перекриття багатоповерхової промислової будівлі»: Методичні вказівки до оформлення курсового проекту з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія / Уклад.: С.В. Завацький. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 32 с.
 5. С. Завацький, М. Корзаченко. Автоматизований аналіз напружено-деформованого стану конструкцій в програмному комплексі Structure Cad Office: Навчально-методичний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт по курсам: «Будівельна механіка», «Металеві конструкції», «Залізобетонні конструкції» та «Конструкції з деревини» / Завацький С.В., Корзаченко М.М. – Чернігів ЧНТУ 2017. – 184 с.
 6. Опір матеріалів. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №1 для здобувачів першого рівня вищої освіти. Спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія) / Укладач: Завацький С.В. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 68 с.

Підвищення кваліфікації:

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн”.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071830-21 від 13 листопада 2021 р.