Силабуси Дизайн

 

ОП Дизайн середовища

Обов’язкові дисципліни

ОК1 Історія України

ОК.2 Іноземна мова

ОК.3 Фізичне виховання

ОК.6 Основи академічного письма

ОК.8 Філософія

ОК.9 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК.10 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК.11 Громадянська освіта

ОК.12 Моделювання і макетувння

ОК.13 Нарисна геомтрія, теорія тіней та перспективи

ОК.14 Історія мистецтва, архітектури та містобудування

ОК.15 Рисунок, живопис, скульптура

ОК.16 Основи композиції і кольорознавства

ОК.17 Інженерно-будівельна та комп’ютерна графіка (ArchiCAD.AutoCAD)

ОК.18 Основи проєктування

ОК.19 Стилістика дизайну: Історія, теорія, практика

ОК.20 Архітектурне проєктування

ОК.21 Основи прєктної графіки

ОК.22 Архітектурне матеріалознавство

ОК.23 Теорія та методологія дизайн-проєктування інтер’єру

ОК.24 Архітектурні конструкції

ОК.25 Історія та теорія образотворчого та візуальних мистецтв

ОК.26 Комп’ютерний дизайн

ОК.27 Дизайн-проєктування

ОК.28 Сучасне мистецтво і дизайн: компаративні аспекти

ОК.29 Естетика

ОК.30 Архітектурно-обмірна практика

ОК.31 Живописно-ознайомча практика (пленер)

ОК.32 Виробнича практика

ОК.33 Проєктна (переддипломна) практика

ОК.34 Підготовка випускної кваліфікаційної роботи

ДС-181

ОК.24 Сучасне мистецтво і дизайн: компаративні аспекти

ОК.25 Сучасні напрями в дизайні середовища

ОК.26 Естетика

Вибіркові дисципліни

ВБ.1.1-ВБ.1.8, 4.1-4.8 Дисципліни циклу загальної підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

ВБ.3.1 Пластична анатомія

ВБ.3.2 Спеціальний рисунок

ВБ.5 Архітектурний рисунок та основи скетчингу

ВБ.6 Сучасні технології в інтер’єрі

ВБ.7 Архітектурно-будівельна фізика і кліматологія

ВБ.8 Основи архітектурної акустики і світлотехніки

ВБ.9 Комп’ютерні технології візуалізації в архітектурному проєктуванні (3DsMax, V-Ray, Corona)

ВБ.10 Монументальне та декоративно-прикладне мистецтво

ВБ.11 Графічні матеріали та види графіки

ВБ.12 Основи містобудування та урбаністика

ВБ.13 Етнодизайн

ВБ.14 Геоінформаційні системи і технології

ВБ.15 Сучасні напрями в дизайні середовища

ВБ.16 Біоніка в архітектурі та дизайні

ВБ.17 Інженерно-технологічне забезпечення архітектурно-дизайнерських рішень

ВБ.18 Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру

ВБ.19 Синтез мистецтв

ВБ.20 Ландшафтний дизайн

ВБ 21 Проєктування безбар’єрного середовища

ВБ.22 Каліграфія,типографіка, книжкова та станкова графіка

ВБ.23 Комп’ютерна анімація

ВБ.24 Основи цифрової фотографії та відеозйомки

ВБ.25 Оформлення виставок, шоу, декорацій

ВБ.26 Візуальні комунікації і реклама

ВБ.27 Основи реставрації та ревіталізації середовища

ВБ.28 Сакральне мистецтво.Іконологія

ВБ.29 Ергономіка та дизайн меблів

ВБ.30 Комерційна та фешн-ілюстрація

ВБ.31 Практикум з дизайн-проєктування інтер’єру

ВБ.32 Практикум з дизайн-проєктування зовнішнього середовища

ВБ.33 Регіональні особливості архітектури та мистецтва Полісся

ВБ.34 Управління проєктами

ВБ.35 Історія культури та мистецтва Чернігова